Najpopularniejsze kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów

Każdego roku studia wyższe cieszą się coraz większą popularnością. Nie tylko ludzie młodzi, ale także starsi decydują się na podniesienie swoich kwalifikacji. Każda rekrutacja na studia wyższe tworzy pewne rankingi popularności poszczególnych kierunków studiów i uczelni. Najpopularniejsze kierunki studiów to nie zawsze kierunki gwarantujące nam solidne wykształcenie i stabilne zatrudnienie. Od zawsze najpopularniejszą są kierunki prawnicze i medyczne. Nie zawsze wiąże się to z rzeczywistym zapotrzebowaniem na specjalistów z tych dziedzin. Przede wszystkim wiąże się to jednak z prestiżem związanym w wykonywaniem tych zawodów. Często też są to profesje wpisane w rodzinne tradycje i młodzi ludzie czują presję otoczenia do wyboru właśnie tej dziedziny edukacji. Obecnie zauważamy również wzrastającą popularność kierunków technicznych, zwłaszcza nastawionych na nowe technologie produkcyjne i informatyczne. Ta popularność jest jednak uwarunkowana rzeczywistymi potrzebami obecnego rynku pracy.

Czym kierować się przy wyborze studiów

Czym kierować się przy wyborze studiów

Wybór odpowiedniego kierunku studiów często nie jest prostym zadaniem. Zwłaszcza dla ludzi młodych, nie potrafiących jeszcze określić swoich oczekiwań wobec życia. Warto dokładnie przemyśleć ten wybór, by go nie żałować. Czym kierować się przy wyborze studiów? Przede wszystkim swoimi zainteresowaniami. Najlepszym rozwiązaniem jest studiowanie czegoś co może sprawiać nam przyjemność. Wybór kierunku o którym nie mamy najmniejszego pojęcia może okazać się niebezpiecznym rozwiązaniem. Istotnym czynnikiem wpływającym na naszą decyzję może też być zapotrzebowanie rynku pracy. Jeśli chcemy po skończeniu edukacji pracować w wyuczonym zawodzie powinniśmy prześledzić zmiany na rynku pracy i przede wszystkim prognozy na najbliższe lata. Nie ważne jest bowiem jak wygląda rynek pracy teraz, ale jak będzie on wyglądał za kilka lat, kiedy będziemy poszukiwać zatrudnienia. Powinny to być dwie najważniejsze kwestie decydujące o wyborze właściwego kierunku studiów. Tak abyśmy nie musieli żałować wyboru.

Kieruj swoją kariera już na etapie wybierania kierunku

Kieruj swoją kariera już na etapie wybierania kierunku

To, w jakiej firmie będziesz pracować teraz czy za dziesięć lat wiąże się z tym, jakie decyzje podejmujesz. Nasza ścieżka kariery kształtuje się już na etapie wyboru kierunku studiów. Oczywiście dla wielu osób to kwestia, która ma mniejsze znaczenie, bo w rzeczywistości studia stanowią dla nich taki przestój, czas na imprezy, a i tak koniec końców wylądują w firmie rodziców. Jednak zdecydowana większość osób bierze pod uwagę swoją przyszłość, bo nie każdy ma zapewnione miejsce pracy, w firmie swoich rodziców, niektórzy latami pracują na swoją pozycję i odnoszą naprawdę liczne porażki, które bywają niezwykle demotywujące. Nie da się zaprzeczyć, że już wybór kierunki nas definiuje, ale tez nie zawsze, bo oczywiście medycyna, prawo, czy chociażby farmacja to kierunki bardzo określone, ale i po nich można wybrać cenną ścieżkę kariery. Natomiast dla wielu osób kierunek studiów, jaki wybierają jest nakreśleniem tego, co można byłoby robić, bo nie ogranicza nas w żaden sposób i otwiera drzwi do różnych firm.

Studia humanistyczne czy techniczne

Studia humanistyczne czy techniczne

Wybierając kierunek naszego kształcenia wyższego zwykle stajemy przed dylematem na jaką dziedzinę nauki postawić. W ostatnich latach pojawiały się tendencje zestawiające ze sobą dwie całkiem różne dziedziny. Zastanawiano się bowiem co jest korzystniejsze i przyszłościowe – studia humanistyczne czy techniczne. W kilku poprzednich latach zdecydowanie wygrywały kierunki techniczne. Szybki rozwój nowych technologii sprawił, że wzrastało zapotrzebowanie na ludzi wykształconych w kierunkach technicznych. Takie osoby łatwiej też zdobywały pracę poza granicami naszego państwa. Obecnie jednak zauważamy spadek zatrudnienia w tych dziedzinach i rozpoczynające się przesycenie fachowcami. Zauważa się natomiast, że humaniści mogą niedługo wrócić do łask, ponieważ coraz mniej osób posiada zdolności humanistycznego myślenia. Liczne badania dowiodły również, że humaniście sprawniej radzą sobie w trudnych i nowych sytuacjach. Łatwiej też podejmują nowe wyzwania, są również gotowi na zmianę kwalifikacji.

Jaki kierunek wybrać

Jaki kierunek wybrać

Stajesz przed wyborem uniwersytetu i kierunku studiów, masz jeszcze trochę czasu o matura za rok, ale już musisz określać swoje priorytety, bo wybór odpowiednich przedmiotów też ma znaczenie. Nie ma już żadnych egzaminów wstępnych, w związku z tym decyzja o wyborze przedmiotów na maturze wpływa na nasze życie bardziej, niż nam się wydaje. Oczywiście wybój® kierunku powinien być podyktowany naszymi zainteresowaniami. Jeśli zaczniemy wybierać kierunek zgodny z oczekiwaniami naszych rodziców szybko zrozumiemy, ż Enei jesteśmy szczęśliwi, a przecież chodzi właśnie oto, żebyśmy byli szczęśliwi. Nie da się zaprzeczyć, że w rzeczywistości powinniśmy tez analizować rynek. Nie idźmy na to, co wszyscy, bierzmy przykład z poprzednich roczników, a raczej patrzmy, jak nie należy postępować. Jeszcze 10 lat temu wszyscy wybierali się na uniwersytet ekonomiczny na ekonomię, czy administrację. Teraz połowa z tych osób nie pracuje w zawodzenie. Dlatego też warto analizować rynek i wybierać kierunek, który może być opłacalny.