Kiedy konieczne jest dokształcanie

Kiedy konieczne jest dokształcanie

Generalnie rynek pracy ma się dość intensywnie zmieniać. Te zmiany mają być związane z rozwojem nowych technologii, nowym zapotrzebowaniem na pracowników z konkretnych branż oraz naturalnym wymieraniem innych branż. Dlatego tutaj to, ze jedna zawody będą ginąc, inne będą się rodzic, to dość naturalna tendencja, która na rynku pracy istnieją od lat. Jednak teraz ma być tak, że te zmiany będą dużo intensywniejsze. Kariera musi więc to uwzględniać. Dzięki temu będzie się nam udawało tego typu zmiany wybierać. Dlatego mamy takie możliwości, które mogłyby być dla nas szczególnie istotne, trzeba dostosowywać się do tego i wybierać takie kierunki kształcenia, które mogłyby być, konieczne dla nas i które można by faktycznie dobrze sobie zaplanować i przemyśleć. Dlatego te wszystkie kwestie, jakie się z tym wiążą, czyli np. ścieżka edukacyjna, muszą być dla nas priorytetowe. Inaczej faktycznie nie uda się nam dobrze zaplanować swojej kariery, która jest dla ans przecież tak ważna.

Czy warto się dokształcać

Czy warto się dokształcać

Konieczność ciągłego dokształcania się to będzie wymóg na rynku pracy w przyszłości. Dlatego teraz już widać takie tendencje, które będą się na pewno nasilać. Trzeba to na pewno uwzględniać, gdyż nasza kariera jest od tego w dużej mierze uzależniona. Dzięki rozsądnemu i umiejętnemu podejmowaniu decyzji w tym zakresie, na pewno uda się nam odpowiednio sobie poradzić z zaplanowaniem swojej kariery. Edukacja wyższa nie koniecznie ma być tym kluczem do sukcesu, przynajmniej do tego usiłuje się przekonać młodych Polaków. Owszem, nie ma potrzeby, by studiowało ich tak dużo, jak to maiło miejsce w ostatnich latach, gdyż tak naprawdę studia powinny być dla osób, które mają ku temu predyspozycje. Jednak generalnie rynek pracy i edukacji zmierzać w tym kierunku, że potrzebni będą właśnie dobrze wyedukowani specjaliści, w tym przede wszystkim właśnie osoby z wyższym wykształceniem. Tak jest w tych krajach, które się faktycznie rozwijają, więc one potrzebują takich specjalistów, którzy mogliby tę nowoczesną gospodarkę budować i zasilać.