Jak zaplanować swoją edukację

Jak zaplanować swoją edukację

Samo stworzenie odpowiednio planu swojej edukacji może nie być wystarczające. Trzeba umieć sobie to tak przygotować. By faktycznie udało się osiągać w tym zakresie jak najlepsze wyniki, choć nie jest to oczywiście łatwe. Młodzi ludzie mają problemy ze znalezieniem pracy, choć niektóre aspekty są tutaj wyolbrzymiane. Problem braku pracy wśród absolwentów nie jest tak powszechny, jak się o tym informuje często w mediach. Raczej dużym problemem jest to, że jest to praca niezgodna z aspiracjami lub też po prostu mało płatna, mało rozwojowa, mało przyszłościowa, nie pozwalająca na jakiś rozwój. Dlatego edukacja wyższa raczej nie ma nic z tym wspólnego, tylko to, z jaką mamy sytuacją do czynienia na rynku pracy. Gdyby coś się produkowało, tworzyło, opracowywano, potrzebni byliby pracownicy wyższego szczebla, którzy mogliby się tym zająć. Tymczasem najlepszym prywatnym pracodawcą jest sieć sklepów, z zachodnim kapitałem. Dlatego tutaj chodzi o tego ty[u problemy z pracą, z tym, że nie ma jej dla osób z lepszymi kwalifikacjami.

Moje tagi: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>