Strona Główna

Psychologia – warto wiedzieć: Przedmiot psychologii

Psychologia jest to dziedzina wiedzy, która od lat jest niesamowicie popularna. Rozwija się wraz ze zmianami zachodzącymi w ludziach. Krąży wokół zagadnień związanych stricte z człowiekiem. Jest to dyscyplina humanistyczna, jaka ma w sobie rozmaite rodzaje podkategorii takich jak chociażby odrębne, osobne psychologiczne nauki typu zoopsychologia czyli psychologia zwierząt.

Warto wiedzieć, że generalnie jako nauka czysto humanistyczna i poświęcona sferze życia ludzkiego, jego duszy, psychiki oraz sfery interakcji człowieka z otoczeniem, wykazuje ona kilka specyficznych powiązań z wieloma innymi rodzajami nauk. Wśród nich jest chociażby filozofia, biologia, jak także antropologia oraz socjologia. Warto wiedzieć, że to jest jedna z kluczowych nauk społecznych. Ma swoje indywidualne, odrębne metody eksperymentalne. Stanowi też z tego względu naukę oddzielną, istniejącą wręcz samodzielnie. Musimy pamiętać, że to jedna z najważniejszych nauk o charakterze behawioralnym.

Jest ona bowiem nauką poświęconą analizowaniu ludzkich zachowań, stąd nie powinno dziwić takie jej przyporządkowanie. Pamiętajmy, że psychologia wykazuje niesamowicie silny związek z taką dyscypliną wiedzy jak chociażby etologia a także socjologia oraz antropologia, w tym antropologia kulturowa, filozofia a nawet kryminologia. Nierzadko okazuje się, że w psychologii dostrzegalne są też mocne powiązania z dziedzinami medycyny typu medycyna behawioralna oraz psychiatria. Psychologia w wydaniu akademickim natomiast specjalizuje się w badaniu w pieczołowity sposób między innymi nabywaniem mowy oraz jej powiązaniem z wieloma innymi funkcjami i zdolnościami ludzkimi a także psychicznymi procesami, jakie następują na etapie rozwojowym.

Jest to wówczas nauka zwana formalnie psycholingwistyką. Do tego dochodzi także związek z procesami poznawczymi, a zatem takimi jego elementami jak pamięć, imaginowanie, pojmowanie, dostrzeganie, rozumienie. Wszystko to natomiast łącznie składa się na dział psychologii poznawczej. Jeszcze czymś innym okazuje się psychologia społeczna. Analizuje ona postrzeganie osób oraz interakcje zachodzące między ludźmi nawzajem.

Psychologia osobowości z kolei obejmuje badania nad stałymi cechami psychicznymi. Gruntownie przygląda się ludzkim procesom takim jak motywacja czy też emocje. Psychologia rozwoju człowieka z kolei uwzględnia analizowanie zmian i przekształceń zachodzących w mechanizmach psychicznych. Neuropsychologia jest to natomiast powiązanie procesów psychicznych z funkcjami wykazywanymi przez ludzki centralny układ nerwowy. Warto także wspomnieć nieco na temat psychofizjologii czyli badania związku procesów psychicznych z fizjologicznym pochodzeniem procesów psychicznych. Jeszcze co innego to natomiast psychologia ewolucyjna, jaka łączy się z ewolucyjnymi kwestiami psychicznych zachowań, mechanizmów i procesów. Na gruncie zaburzeń psychicznych przejawiających się z kolei, jako zaburzenia osobowościowe wydziela się odrębną dziedzinę wiedzy i część psychologii zwaną patopsychologią.

- autor artykułu