Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia poznawcza Psychologia poznawcza jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii. Pochodzi od angielskiego określenia cognitive psychology. Jest to psychologia poznawcza,

Najwazniejsze nurty w psychologii: Funkcjonalizm Funkcjonalizm jest to nic innego jak teoria psychologiczna, a wręcz jedna z popularnych psychologicznych szkół, która opiera się na przekonaniu,

Zagadnienia związane z psychologia: Neuropsychologia Neuropsychologia to jedna z charakterystycznych dziedzin psychologii, która obejmuje zwłaszcza badanie oraz analizowanie związków i interakcji, jakie pojawiają się między