Zagadnienia zwiazane z psychologia: Cele medytacji Słowo medytacja wywodzi się z określenia meditatio. Jest to namysł, rozważanie, zagłębienie się w myślach, gdyby tak dosłownie wyraz

Najwazniejsze nurty w psychologii: Behawioryzm Jako behawioryzm rozumie się dziedzinę psychologii, która zyskała niesamowicie szerokie rozpowszechnienie w dwudziestym wieku. To dyscyplina wiedzy, jaka pojawiła się

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Autohipnoza W sferze psychologii wyróżnia się autohipnozę. Jest to słowo, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od wyrazu autos czyli