Psychologia ewolucyjna

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia ewolucyjna

Psychologia ewolucyjna jest to dość nowa dziedzina psychologii, która stanowi obszar badań psychologii. Ma obejmować ludzkie zachowania jako efekt ewolucji kulturowej a także biologicznej. W tej dziedzinie wyodrębniono pewne specyficzne hipotezy ewolucyjne, jakimi są porównania między gatunkami, porównania jednostek odrębnych płci a także porównania różnorodnych osobników.

- autor artykułu

Related Posts