Behawioryzm

Najwazniejsze nurty w psychologii: Behawioryzm

Jako behawioryzm rozumie się dziedzinę psychologii, która zyskała niesamowicie szerokie rozpowszechnienie w dwudziestym wieku. To dyscyplina wiedzy, jaka pojawiła się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Samo określenie behawioryzm pochodzi natomiast z języka angielskiego i wywodzi się od słowa behawior czyli zachowanie. Jest to nurt psychologiczny, jaki zakładał, że wszelkie zjawiska i reakcje psychiczne to uboczne skutki działania mózgu. By psychologię móc określać, jako dziedzinę rzetelną, konieczne było zdaniem behawiorystów przede wszystkim koncentrowanie się na eksperymentach, jakie poddawały ludzi różnym bodźcom po to, aby zobaczyć, jakie będą ludzkie reakcje. Ogólnie sferę tej psychologii często starano się uwzględnić również w naukach przyrodniczych.

Behawioryzm pozwolił na znaczącą poprawę metodologii nauk psychologicznych.

- autor artykułu

Related Posts