Najwazniejsze nurty w psychologii: Funkcjonalizm

Funkcjonalizm jest to nic innego jak teoria psychologiczna, a wręcz jedna z popularnych psychologicznych szkół, która opiera się na przekonaniu, że procesy psychiczne muszą wypełniać pewne funkcje, a funkcje te je organizują. I na tej podstawie mowa o specyficznym nazewnictwie – funkcjonalizm. Jest to dziedzina stanowiąca podkategorię psychologii, jaka wykrystalizowała się w USA. Warto wiedzieć, że wyznawcy tej teorii uznali, że istnieje wiele bodźców, jakie prowadzą do powstania różnorodnych reakcji.

I tak do najpopularniejszych i najbardziej zasłużonych w tym kierunku funkcjonalistów zalicza się chociażby Williama Jamesa. On zaobserwował w swych analizach i badaniach funkcję świadomości. Jego zdaniem polegała ona na ujawnianiu się poprzez doświadczenia. To natomiast dawało możliwość dostosowania zachowania jednostki do otoczenia i środowiska. W tym przypadku dostrzegalny był wpływ teorii proponowanych przez Darwina.

Jeszcze inne funkcje, jakie dostrzegł William James to selektywność, jedność, twórczość oraz zmienność. W zasadzie nie tyle były to funkcje, co głównie cechy świadomości wyżej przybliżonej. Innym funkcjonalistą był John Dewey. W jego opinii świadomość to swego rodzaju współpraca, symbioza, koordynacja na linii środowisko oraz organizm. Do tego dochodzi także trzeci wybitny funkcjonalista, jakim jest James Angell, który opracował tak zwane trzy nakazy funkcjonalizmu. Do nich zaliczono następujące wskazania – badać ogół związków organizmów i otoczenia, badać procesy intelektualne czyli inaczej umysłowe oraz badań funkcjonowanie i rozwój ludzkiej świadomości.

- autor artykułu

Related Posts