Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii. Pochodzi od angielskiego określenia cognitive psychology. Jest to psychologia poznawcza, która często określana jest jako psychologia kognitywna. To sfera psychologicznej nauki, jaka obejmuje gruntowne analizowanie człowieka, ale raczej w odniesieniu człowieka do środowiska i jego otoczenia.

- autor artykułu

Related Posts