Glowne szkoly psychologiczne

Glowne szkoly psychologiczne

Psychologia – warto wiedziec: Glowne szkoły psychologiczne

Istnieje bardzo szeroki podział psychologii na wiele rozmaitych podkategorii. Nauka ta jest dość specyficzna, ponieważ niezależnie od tego, że towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, formalnie zaczęła istnieć i być wyróżniana i analizowana oraz rozwijana przez naukowców dopiero w wieku szesnastym. Warto wiedzieć, że wydziela się wiele różnych podziałów na szkoły psychologiczne. Każda z nich ma swoje własne hipotezy, badania oraz ich wyniki. Wśród tych najpopularniejszych szkół a zarazem najważniejszych wyróżnia się przede wszystkim psychologię kulturową, psychologię tłumu, psychologię poznawczą, psychologię ewolucyjną, psychologię humanistyczną, behawioryzm i neobehawioryzm. Gestalt czyli psychologię postaci, psychoanalizę czyli nurt psychodynamiczny oraz psychologię dynamiczną, psychologię społeczną, psychologię transpersonalną oraz psychologię międzykulturową.

- autor artykułu

Related Posts