Najwazniejsze nurty w psychologii: Asocjacjonizm

Czym jest ciekawie brzmiąca dziedzina psychologii, jaką stanowi asocjacjonizm? Inaczej tę dyscyplinę nauki określa się mianem psychologii asocjacyjnej czy też atomistycznej bądź psychologii asocjacjonistycznej. To jest kierunek w psychologii, jaki powstał prawdopodobnie w dziewiętnastym stuleciu. Był to odrębny tor wydzielony w filozofii angielskiej. Psychologia asocjacyjna opiera się na założeniu, że takie funkcje jak uczenie się, uczucia, spostrzeganie czy przypominanie to nic innego jak elementy składowe, jakie tworzą się w ludzkiej psychice poprzez asocjacje. Jako asocjacje rozumie się natomiast skojarzenia. Takiego zdania byli chociażby Wilhelm Windt, Herbert Spencer oraz John Stuart Mill. Ten nurt w psychologii przetrwał natomiast do początku dwudziestego stulecia, później zaczął słabnąć w swej popularności.

Pojawił się dopiero mniej więcej w latach pięćdziesiątych stulecia dwudziestego, ale już w zupełnie nowej, całkiem innej odsłonie a zatem jako tzw. koneksjonizm.

- autor artykułu

Related Posts