Psychologia postaci

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia postaci

Gestalt to określenie formalne na psychologię postaci. Gestaltyzm, bo takie pojęcie zrodziło się od terminu gestalt stanowi nic innego jak kierunek, który miał być wyodrębniony w dziedzinie psychologii po to, aby badań życie nie jako efekt wielu elementów składowych. Ale tworu złożonego, który stanowi nic innego jak wizję z jakiej wyłaniają się pewne całości. Gestalt to teoria psychologiczna, jaka pojawiła się w Niemczech, stąd też i to jej charakterystyczne nazewnictwo. Wiedzmy, że jest to teoria percepcji, będąca akceptowalną metodą analiz psychologicznych na początku wieku dwudziestego. Wykrystalizowała się i mocno zakorzeniła w dziedzinie psychologii natomiast przed drugą wojną światową.

- autor artykułu

Related Posts