Psychologia humanistyczna

Psychologia humanistyczna

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia humanistyczna

Jedną z popularnych kategorii psychologii jest psychologia humanistyczna. To dziedzina w psychologii, jaka opiera się przede wszystkim na nazewnictwie wprowadzonym w periodyku przez Anthony Suticha. Nauka ta rozwinęła się przede wszystkim w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. Szybko stała się niesamowicie popularna. Była to na tyle szeroko rozwinięta psychologia co psychoanaliza oraz behawioryzm. Samo nazewnictwo utrwaliło się od roku 1961.

- autor artykułu

Related Posts