Metoda introspekcyjna

Psychologia – warto wiedziec: Metoda introspekcyjna

Psychologia jest to bardzo szeroko rozwinięta dziedzina wiedzy, która opiera się na wypracowaniu swoich własnych eksperymentów, obserwacji, hipotez i metod. Wśród najbardziej popularnych metod warto natomiast wyszczególnić przede wszystkim metodę introspekcyjną. Jej założenie to oparcie się na przeświadczeniu, że da się badań ludzkie procesy psychiczne, ale wyłącznie od wewnątrz.

Chodzi w tym zakresie wyznawcom tej metody wyłącznie o rejestrowanie świadomych, celowo następujących doznań. Jeszcze jakiś czas temu sposób takiego prowadzenia psychologii był mocno krytykowany. Przede wszystkim uważano, że jak na poważną naukę z założenia, ten rodzaj wiedzy wcale nie jest obiektywny, a wręcz przeciwnie bardzo subiektywny. Zarzucano także psychologii w tym wydaniu deformowanie treści psychicznych. Przeciwną metodą do metody introspekcyjnej czyli wnikającej do głębi psychiki ludzkiej okazał się model zaproponowany przez Johna Watsona, jakim był behawioryzm. Ten rodzaj badania opiera się na skrupulatnym analizowaniu jakie są interakcje między człowiekiem a dochodzącymi do niego rozmaitymi bodźcami.

Musimy wiedzieć, że ten rodzaj modelu – to jest zarówno behawioryzm, jak i metoda introspekcyjna nadal są mocno zakorzenione we współczesnej psychologii. Do osiągnięć psychologii można natomiast zaliczyć wiele specyficznych odkryć i wyników badań, które zostały zrealizowane w rozmaite sposoby, nie tylko poprzez wykorzystanie którejś z wyżej przybliżonych metod psychologicznych. I tak można mówić o badaniu struktury pojęć na co wpadł Eleanor Rosch, o wydzieleniu podziału na pamięć długotrwałą oraz krótkotrwałą, co odkryli William James, D. Broadbent oraz D. Hebb. Do tego dochodzą także badania z zakresu zapamiętywania werbalnego materiału, które z kolei przeprowadził Hermann Ebbinghaus.

Mówi się w związku z tym o tak zwanej krzywej zapominania. Jeszcze innym okryciem, jakiego dokonał natomiast Iwan Pawłow było odkrycie warunkowania klasycznego. Warunkowanie instrumentalne natomiast odkryli Skinner oraz Thorndike. Psychologa o nazwisku Zygmunt Freud, którego zna cały świat uznaje się za twórcę podziałów na etapy rozwoju psychoseksualnego. Abraham Malow z kolei stworzył hierarchię potrzeb a Jean Piaget określił etapy rozwoju umysłowego. Postawy jakie ulegają zmianie a także uwagę na małych grupach gruntownie przeanalizował w swych badaniach Kurt Lewin.

- autor artykułu

Related Posts