Psychologia - pojęcie i definicja

Psychologia – warto wiedzieć: Psychologia – pojęcie i definicja

Jedną z najbardziej charakterystycznych rodzajów dziedzin nauki, jaka rozwija się od dawien dawna okazuje się być psychologia. Psychologia pochodzi etymologicznie w swej nazwie od dwóch specyficznych określeń wywodzących się z języka starożytnego greckiego. Jest to słowo psyche czyli dusza w dosłownym tłumaczeniu oraz logos czyli słowo, rozumowanie oraz myśl. Psychologia jest zatem niczym innym jak nauką, dziedziną wiedzy, która zajmuje się w swym badaniu mechanizmami. Obejmuje ona prawa kierujące psychiką. Obejmuje również zachowania człowieka, ich badanie oraz przede wszystkim analizowanie ludzkich zachowań. Ogólnie psychologia specjalizuje się tez w skrupulatnym sprawdzaniu jaki jest wpływ zjawisk psychicznych konkretnie na dane interakcje międzyludzkie.

Psychologia bada również wpływ zachowania człowieka na otoczenie, jak i analizuje interakcje człowieka z otoczeniem. Jest to nauka krążąca przede wszystkim wokół ludzi. Wydziela się także wiele innych rodzajów psychologii, wśród których wyszczególnić można chociażby psychologię zw ierząt, jaka istnieje pod określeniem zoopsychologia.

- autor artykułu

Related Posts